سیاست خارجی

ایران حملات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن را شدیدا محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات نظامی آمریکا و انگلیس به یمن را شدیدا محکوم کرد و آن را اقدامی خودسرانه، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و نقض قوانین و مقررات و حقوق بین‌الملل خواند.