توانا

آقا میرزایی: توجه رهبر معظم انقلاب سبب رونق فروش «حاج‌قاسمی که من می‌شناسم» شد

یک کارشناس بیان کرد: یکی از مشکلات ما در حوزه شناخت حاج‌قاسم این است که تک‌بعدی نگاه می‌کنیم و یا فقط زندگی شخصی او را در نظر می‌گیریم. نکته مهم این کتاب این است که داستان حاوی نحوه نگاه او به خانواد‌اش و ارتباط او با جنگ و خانواده شهدا از زبان رفیقش است که …