ماه: اکتبر 2023

ضرورت ارتباط و هم افزایی با نخبگان در راستای دستیابی به بهره وری در کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اینکه پیشرفت در بخش کشاورزی نیازمند بهره وری است، گفت: لازم است تا با آموزش، ترویج، انتقال یافته ها و بالا بردن دانش فنی در واحدهای تولیدی و مزارع به بهره وری دست پیدا کنیم.

نامه معلمان ایران به معلمان جهان: در برابر پدیده نسل‌کشی در غزه مسؤولیم

جمعی از معلمان ایران در پیامی به معلمان آزادیخواه جهان نوشتند: خواهران و برادران معلم! در برابر پدیده‌ نسل کشی در غزه مسؤولیم و از همه مهم‌تر، ما نسبت به مثله شدن ارزش‌های انسانی مسؤولیت داریم.

کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی در نسل کشی، قابل تطهیر نیست

مسوول نمایندگی ولی فقیه در سپاه صاحب الامر(عج) استان قزوین گفت: اسرائیل در نسل کشی سبقه زیادی دارد. این جنایتکاران در صبرا و شتیلا بیش از ۶ هزار زن و کودک غیرنظامی را به خاک و خون کشیدند و در دیر یاسین و قانا نیز همین ظلم و جنایت را تکرار کردند. کارنامه نسل کشی …