لزوم مدیریت و کنترل آفت پسیل گلابی

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران به لزوم مدیریت و کنترل آفت پسیل گلابی تاکید کرد.

لزوم مدیریت و کنترل آفت پسیل گلابی

فرید بیگی در گفت‌وگو با خبرنگار آیات گیلان در ساری با بیان اینکه آفت کلیدی درختان گلابی، پسیل گلابی است که با نام شیره و عسلک نیز شناخته می‌شود، به مدیریت و کنترل آفت پسیل گلابی تاکید و توصیه‌هایی را برای کنترل و مبارزه با این آفت به باغداران ارائه کرد. وی با اشاره به اینکه مدیریت پایدار این آفت شیوه‌ای چند بعدی و شامل مجموعه اقداماتی است که قبل از کاشت گیاه شروع و در مرحله داشت و بعد از برداشت ادامه می‌یابد، گفت: اصول کاشت شامل انتخاب رقم مناسب، رعایت فاصله کاشت و اصول داشت شامل هرس اصولی درختان، شخم و و یخ آب زمستانه، تغذیه مناسب، آبیاری منظم و کافی، ایجاد پوشش سبز در کف باغ، نصب کارت و نوار‌های زرد رنگ چسبنده، محلول پاشی زمستانه (پیش بهاره)، نصب خاک پوش (مالچ)، کنترل بهاره و آموزش مستمر باغداران از جمله مواردی است که رعایت آن موجب کاهش خسارت پسیل گلابی و افزایش عملکرد خواهد شد. سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت تغذیه مناسب در کاهش خسارت پسیل گلابی و افزایش عملکرد محصول، افزود: تغذیه درختان بصورت چال کود با استفاده از کود‌های دامی و شیمیایی باعث افزایش مقاومت درختان در برابر خسارت آفت پسیل گلابی می‌شود. فرید بیگی با بیان اینکه تغذیه درختان گلابی براساس آزمون‌های خاک و برگ انجام می‌شود، تصریح کرد: برای افزایش درصد جوانه‌های گل و میوه دهی و افزایش طول عمر گل، محلول پاشی فروت ست به صورت عمومی و با کود‌های توصیه شده دو مرتبه محلول پاشی، یک نوبت اواخر پاییز پس از برداشت محصول و قبل از ریزش برگ‌ها و نوبت دیگر در اسفندماه هنگام تورم جوانه‌ها با ترکیب اوره، سولفات روی و اسید بوریک هر کدام به نسبت ۵ گرم در لیتر انجام شود. پایان پیام/۸۶۰۳۵/غ

دیدگاهتان را بنویسید