آیین نخل گردانی در روستای ایزی سبزوار

آیین نخل گردانی در روستای ایزی سبزوار مزاسمی هست که هر ساله همزمان با ایام سوگواری اهل بیت(ع) در این روستا برگزار می شود.

آیین نخل گردانی در روستای ایزی سبزوار

دیدگاهتان را بنویسید